TAHUD

TAHUD
Web Sitesi Sponsoruie

Oturum Başkanı ve Konuşmacılar

(Soyadına göre albetik sıra ile)

Prof. Dr. Adnan Abacı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Ankara

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ak

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Malatya

Uz. Dr. Zelal Akbayın Önal

Bağcılar Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul

Prof. Dr. Ayşen Akıncı Tan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ankara

Uz. Dr. Mehmet Akman

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Ersin Akpınar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Adana

Prof. Dr. Murat Aksu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Kayseri

Prof. Dr. Zekeriya Aktürk

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Erzurum

Prof. Dr. Harika Alpay

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Züleyha Alper

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Bursa

Dr. Murat Altuntaş

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir

Doç. Dr. Müge Alvur

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kocaeli

Uz. Dr. Çiğdem Apaydın

Marmara Üniverstesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Murat Api

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

İstanbul

Prof. Dr. Erkin Arıbal

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Ümit Avşar

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Erzurum

Uz. Dr. Neslihan Aydın

Türkiye Diyabet Vakfı

İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydoğan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. Okay Başak

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aydın

Doç. Dr. Alin Başgül Yiğiter

Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ufuk Beyazova

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. Tuğrul Biren

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Adana

Uz. Dr. Hüseyin Can

Batman 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Batman

Uz. Dr. Metin Canbal

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Ankara

Doç. Dr. Önder Cangüven

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

İstanbul

Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Ünitesi

Ankara

Doç. Dr. Sevsen Cebeci

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Ankara

Doç. Dr. Serap Çifçili

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Selma Çivi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Konya

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İzmir

Prof. Dr. Aslı Çurgunlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Reşat Dabak

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesi ve Aile Hekimliği Koordinatörlüğü

İstanbul

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Edirne

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Zeynep Demirçay

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermotoloji Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Tamer Edirne

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Denizli

Prof. Dr. Hüsnü Efendi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Kocaeli

Dr. Halil Ekinci

T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ankara

Uz. Dr. Özgür Erdem

Diyarbakır Kayapınar 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Diyarbakır

Prof. Dr. M. Kemal Erol

Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ertaş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

İstanbul

Dr. Mustafa Erzeybek

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü

İstanbul

Prof. Dr. Deniz Evcik

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Ankara

Dr. Pim De Graaf

European Forum For Primary Care (EFPC)

Hollanda

Yrd. Doç. Dr. Mahir Gülcan

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Dilek Güldal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İzmir

Doç. Dr. Demet Güleç Öyekçin

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Çanakkale

Prof. Dr. Kerim Güler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Serdar Güler

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kliniği

Ankara

Dr. Pelin Gündoğdu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Muharrem İnan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Giray Kabakçı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

İstanbul

Uz. Dr. Rabia Kahveci

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Ankara

Prof. Dr. Cem Kalaycı

Muayenehane-Florance Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü

İstanbul

Prof. Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Düzce

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Ömer Kozan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

İzmir

Dionne Sofia Kringos, MSc.

Hollanda Institute For Health Services Research (NIVEL)

Hollanda

Uz. Dr. Hayriye Külbay

Ümraniye 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul

Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kayseri

Prof. Dr. Ali Mert

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Job FM Metsemakers

Department of Family Medicine, Maastricht University

Hollanda

Prof. Dr. Zeynel Mungan

İstanbul VKV Amerikan Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

İstanbul

Prof. Dr. İstemi Nalbantgil

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

İzmir

Doç. Dr. Nilgün Özçakar

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İzmir

Doç. Dr. Adem Özkara

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Ankara

Doç. Dr. Kürşat Özşahin

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Adana

Uz. Dr. Hülya Parıldar

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Vedat Sansoy

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

İstanbul

Doç. Dr. Mehmet Sargın

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Diyabet Ünitesi ve Aile Hekimliği Koordinatörlüğü

İstanbul

Prof. Dr. Osman Akın Serdar

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Bursa

Yrd. Doç. Dr. Turan Set

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Erzurum

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Sivas

Prof. Dr. Bülent Sivri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Ankara

Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin

Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Van

Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Çanakkale

Doç. Dr. İsmet Tamer

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü

İstanbul

Uz. Dr. Nurdan Tekgül

Ç.İ.D.E.M Çocuk İşitme Değerlendirme ve Ergen Sağlığı Merkezi

İzmir

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

İstanbul

Dr. Aynur Toksun

Çimentepe Aile Sağlığı Merkezi

İzmir

Doç. Dr. Dilek Toprak

Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

İstanbul

Doç. Dr. Pınar Topsever

Acıbadem Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Bursa

Doç. Dr. Yeşim Uncu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Bursa

Doç. Dr. Mehmet Ungan

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi

Ankara

Prof. Dr. Oya Uygur Bayramiçli

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı

İstanbul

Doç. Dr. Arzu Uzuner

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İstanbul

Prof. Dr. Murat Ünalacak

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Eskişehir

Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Eskişehir

Uz. Dr. Aydan Ünsal

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Adana

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kayseri

Prof. Dr. Chris Van Weel

Department of Family Medicine, Maastricht University

Hollanda

Prof. Dr. Ayça Vitrinel

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

Dr. Tolga Vural

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İzmir

Prof. Dr. Hakan Yaman

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Antalya

Prof. Dr. Füsun Yarış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Samsun

Uz. Dr. Erdinç Yavuz

Rize İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Rize

Uz. Dr. Hülya Yıkılkan

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Ankara

Uz. Dr. Tanju Yılmazer

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

İzmir